E drejta për t'u informuar dhe për t'u ankuar

Kërkesa për informim

Si të bëni një kërkesë për informim, Këshilli i Qarkut Elbasan (Format PDF)

Shiko dokumentin

Procedura e ankimit dhe sanksionet

Procedura e ankimit dhe sanksionet në rast të refuzimit të kërkesës për informim, Këshilli i Qarkut Elbasan (Format PDF)

Shiko dokumentin