Ceremonia e dhënies së titullit “Nderi i Qarkut Elbasan”